Rojeni otrok

Bitjece je prijokalo na svet. Zdaj je tu v svetu, ki ga imenujemo življenje na planetu Zemlja. Življenje se lahko zelo razlikuje ali si rojen v Evropi, Indiji ali Afriki. Pogled na rojstvo je drugačen, pa vendar le z očmi nas odraslih, izkušenih v materialnem svetu.

Pogled otroka starega 1 dan ali 1 teden pa je povsem drugačen. Dojenčkovo telo se bori zgolj za ohranitev, svoj obstoj. Hrana, spanje, zelo materialna energija in pa tisto nekaj več, univerzalnega – TOPLINA in LJUBEZEN.

Tako mlado bitje ne razlikuje med tem, kaj je boljša hrana, kaj je kvalitetnejša hrana in kaj je bolj ali manj varno zanj. On kot otrok preprosto je, ON OBSTAJA!

Človek, starš, je bitje, ki je sposobno transformirati najmočnejšo energijo in to je ljubezen, sočutje, mir. Vse to pa ni pogojeno z razumevanjem materialnega življenja na zemlji, njegovo inteligenco itd.

Za novorojenega otroka ni bistvo, da ste vi uspešni kreator ali človek, ki ima veliko denarja ali podobno. Te stvari so pomembne le za izkušene ume, ki so vpeti v zemeljske igre, ki se jih neprestano gremo v zemeljskem življenju.

Zemeljsko življenje je včasih igralnica in s pridobljenim denarjem, statusom ali položajem si opremljamo igralnico z različnimi igrali in tako zapolnjujemo nekakšno potrebo svojega uma, ki neprestano raziskuje in išče tisto nekaj več!

Predlagam, da z mano naredite eno manjšo vajo:

Uležite ali usedite se v udoben položaj, zaprite oči in pozabite kdo ste, kakšno igro igrate, kaj je za vas primerno in kaj ne … Tokrat poskušajte enostavno samo bivati in biti vi, vi! Poskušajte dati na stran energijo in vedenje za koga se izdajate, kam vlagate energijo, da zagovarjate svoj status in da prepričujete ostale ume, ki si delijo življenje z vami na planetu Zemlja. Vsi smo v igri, vsi imamo vloge. Ene vloge si pišemo popolnoma sami, ene vloge nam razdeli družba, ker se tam znajdemo ali pa nam odgovarja itd. Skratka svet je prepleten in zapleten. Zato je pomembno, da ste v udobnem položaju z zaprtimi očmi in s fokusom drugje, kot ste ponavadi v igrah. Tokrat poskušajte začutiti samo samega sebe, kot ste se začutili kot zelo majhen otrok, ko še niste imeli svojih dodeljenih in prevzetih vlog.

Prepuščate se občutkom telesa in svojemu dihanju. Opazili boste, da bolj, ko se boste oddaljevali od svojih vlog, svojih ujetih misli, bolj bo spremenjeno tudi vaše dihanje. Dihanje se bo postopoma korak za korakom spreminjalo v mirnejše in naravnejše. Enostavno, če bi v tem stanju zdržali dalj časa, bi se spremenila vaša frekvenca dihanja. Ko pa se začne spreminjati vibracija, valovanje dihanja, pa s tem vplivamo že na celotno telo in seveda tudi na lastno psiho.

Vaše vloge, igre se gradijo že od otroštva, vpliv imajo starši, vzgoja, šola, družba okolje, izkušnje itd. Če bi vam uspelo izstopiti iz vseh teh iger, bi se nemudoma spreminjal tudi vaš um, vaš pogled na svet in okolico. V bistvu je vse zelo enostavno. Za spremembo takšnega pogleda danes ljudje prakticirajo ogromno nekih tehnik od Rebirthinga, regresije, joge itd.

Skratka bistvo vsega je sprememba vaše vibracije, frekvence …

Predstavljajte si veliko, mirno jezero ali morje, ki – ima popolnoma mirno gladino in deluje kot čisto ogledalo.

Če v to jezero, morje vržemo kamen, bo ta kamen vzvalovil gladino in ustvaril valove, zaporedje valovanj, ki se bo razširilo po vodi. Valovanje, vibracija v prostoru bo mnogo večja in obsegala bo mnogo večjo površino, kot si lahko predstavljate in vidite z očmi.

Podobno se dogaja z našimi mislimi. Vsaka ustvarjena misel vzvalovi našo gladino, naš notranji mir, odsev bolj, kot si mislimo. Zato je tako pomembno, kaj mislimo ter kako vplivajo vibracije valovanja na naše telo in počutje. Poleg misli ima vpliv na našo notranjo gladino, vibracijo tudi vsaka fizična dejavnost, ki jo ustvarjamo na planetu Zemlja.

V praksi in pri matematičnih zapisih lahko vidimo, da ima vsak val pri valovanju na vodni gladini svojo ‘težo’. Le ta stremi k ravnovesni legi, v kateri ima voda najnižje energetsko stanje. Znano je, da vodni delci na gladini ne nihajo samo v eni smeri. Istočasno se premikajo tudi v vzdolžni smeri. Vsak delec ima tako poleg komponente hitrosti v navpični smeri tudi komponento hitrosti v vodoravni. To pa se ne dogaja samo na gladini vode, ampak tudi pod njo. Tako je od globine odvisna oblika tirnic posameznega delca.

Hitrost valovanja

Pomemben skrit vidik!!!

Predstavljajte si kamen, ki ste ga vrgli v jezero. Vidite valovanje, vibracijo zgolj na gladini vode. A v bistvu se zdaleč ni tako. Kot so včasih rekli že stari ljudje, če nečesa ni videti, še ne pomeni, da tega ni!

S kamnom, ki ste ga vrgli, ste vzvalovali vodno gladino, hkrati ste vzvalovili tudi ves prostor, ki ga po večini ljudje dojemamo, kot praznino, zrak, vesolje.

Imenovana praznina ni praznina, kot nas že leta in leta učijo. Zgornje matematične formule tega ne zajemajo.

Materija in voda

Splošno materijo razumevamo kot materialni svet. Najbolj preprosto si ljudje materijo predstavljajo zgolj tisto, kar lahko primejo, občutijo. Vendar se tudi trdna materija razlikuje po lastnostih. Na primer voda je eden takšnih elementov v materialni strukturi, ki je bolj eterična, subtilna. Praznina, ki je okoli nas v materialnem svetu, je še dosti bolj subtilna, eterična.

Vesolje ni v praznem prostoru. Mi ga sicer bolj ali manj tako dojemamo, ker smo si sami zastavili tako predstavo, odvisno od vsakega posameznikovega znanja oziroma odvisno od znanja družbe.

Eteričen, bolj subtilen del materije, kot je praznina oziroma za nas zrak, nebo, vesolje, je pomemben del materije in je predpogoj za nastanek materije. Iz tega sledi zavedanje, da se vse, kar se dogaja na grobi zemeljski materiji, odraža tudi na eteričnem, subtilnem delu materije in obratno. Vse, kar se dogaja na eteričnem delu materije, se odraža na zemeljskem delu materije. Aktivnost v eteričnem delu vpliva na spodnji materialni del in aktivnost v  materialnem delu vpliva na eteričen subtilen del materije. Vse skupaj pa je celota.

Če bi to prenesli nekako v naše življenje, bi rekli, da so misli, psiha, eteričen, subtilen del materije. Telesna aktivnost pa grobi del materije. Kar mislijo in ustvarjajo misli, vpliva na človeško telo in aktivno ali pasivno telo lahko vpliva na našo psiho, misli itd. Je kot nekakšen krog.

Če naredimo skupni povzetek:

Vsaka aktivnost v vaših mislih ali telesna aktivnost vsekakor sproži določeno reakcijo, lahko na telesu ali v naši psihi. Z vsakim korakom vplivamo na različne svetove, mislim predvsem glede materialnega grobega sveta in eteričnega sveta. Praznina, ki jo poznamo zgolj kot prazen prostor, še zdaleč ni prostor, kjer ni nič oziroma je vse to le eterični del materije, ki je bolj subtilen, neviden, težko občutljiv.

Zaradi tega človeška dejanja niso omejena samo na neko zaprto, omejeno okolico, temveč vplivajo na celoto območje vesolje. Vsaka igra, ki jo sprejmemo v življenju in jo igramo, nima vpliva samo na naše znance in na ožjo okolico, temveč na vse, ki so prisotni v materialnem svetu. In v tem našem svetu je tako pomembno, s katero frekvenco vibrira vaše telo in pa telo vaše psihe, ega, zavesti.