Tokrat sem se odločil, da vam meditacijo predstavim v povsem drugačni luči…

Včasih smo meditacijo imenovali spremenjeno stanje zavesti in smo si predstavljali meditanta sedeti v lotosovem položaju in odsotnega za vse zunanje dražljaje….  Družba se spreminja , prav tako način življenja in s tem povezane vse dejavnosti, ki jih počnemo  v življenju. Kar koli počnemo, smo venomer  v nekem tunelu vpleteni v stonino zgodb, ki jih ustvarjajo vsi naši prijatelji, znanci… Vsaka naša aktivnost rodi posledico, tudi popolna pasivnost rodi aktivnost! Meditacija ni več vezana na lotosov položaj in ni več vezana na molk, posebno okolje… Danes pride na plan mnogo bolj delavna meditacija, kjer ustvarjaš, kreiraš stvari v življenju… Vsekakor to velja za čisti materialni svet kakor tudi duhovno – spiritualen svet.

Svet umetnosti in umetnikov je od nekdaj poznal ustvarjanje, kiparjenje, slikanje v tako imenovanem spremenjenem stanju zavesti…

Vse kakor so se prepletale niti kontemplacije – globokega razmi-šljanja in meditacije.

Skratka meditacija ni vezana na prostor, delo, položaj vašega telesa itd. Vezana je mnogo bolj na intelekt, ego in pa pretočnost, odprtost uma, da sprejme univerzalne vibracije frekvence vašega notranjega bitja.

Meditacija je lahko ples, hoja, kolesarjenje, šport, umetnost, glasba…. Skratka vse kjer svoj Um »kontrolirate« , ga spravljate v fokus in ga obvladujete…. Ker je Um močno fokusiran, mnogo lažje zaznavamo druge dražljaje, ki pa ne pridejo iz Uma…  Že močno fokusiranje Uma privede dodoločene stopnje spremembe zavesti… To fokusiranje ni na način, da razmišljamo o umu in ga držimo na nevidni vrvici. Ravno obratno, fokus na um je zavedanje lastnega uma, ki pa ga najlažje obladamo da mu dovolimo, da obstaja in  bdi zraven vas, ki se vi usmerite na druge zaznave okoli vas, oziroma kot vi sami zaznavate znotraj vas.

Ko ti uspe tako močan fokus pri katerem koli delu, početju, je uspeh zagotovljen in te aktivnosti povzročijo druge aktivnosti…

Skratka Meditacija ali pot k meditaciji  NI tedaj ko imamo v Umu kaos, nekontrolirane misli, s tem pa so povezana tudi dejanja, ki se kažejo kot nova aktivnost vaše karme!

Meditacija ima dokazano neverjetno paleto pozitivnih učinkov, ki vplivajo tako na človekovo fizično telo, kot tudi na njegovo psiho oziroma duhovno plat. Na zahodnem delu sveta se največkrat omenja učinke meditacije v štiri glavne skupine, ki naj bolj vplivajo v materialnem svetu

1. VPLIV NA KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI

2. VPLIV NA ZMANJŠANJE STRESA

3. VPLIV NA OSEBNO SREČO

4. IZBOLJŠANJE ZDRAVJA