Ljudje zelo radi živimo v preteklosti kakor tudi v prihodnosti. Zelo malo pa poznamo svojo sedanjost. Neprestano se pogovarjamo, kako je bilo lepo ali pa slabo, kako se bo nekaj pripetilo, uresničilo. Tako se ljudje gibljemo v začaranem krogu zgodovine in prihodnosti. Saj smo lahko sami priča, da marsikateri ‘analitiki’ zelo veliko vedo o prihodnosti s tem, ko se zazrejo v zgodovino oziroma v preteklost. Sami pa menijo, da se zgodovina ponavlja.

To je začaran krog, ki se ponavlja tudi v reinkarnaciji, kjer se govori o krogu SAMSARE. V naravi pa se pojavlja kot ciklični pojav! Kako bi lahko premagali ta krog, je veliko učil sam mojster ljubezni KRISTUS.    Veliko pozornosti je namenil učenju o danem trenutku, saj je pravil, da je sam trenutek dovolj težak, da nosi svojo težo! Tega učenja bi se morali resnično bolj zavedati in ga uveljaviti v svojem življenju. Živeti s trenutkom oziroma v trenutku, je izjemnega pomena iz več pogledov.

  Z vidika karme naj bi bile misli vedno v tistem trenutku, v katerem   smo, saj si s tem gradimo energijo in naredimo primerno mesto za izpolnitev karme.

Vedeti moramo, da kamor koli gre človek s svojimi mislimi, tja gre tudi del zavesti in velik del energije. Zato je toliko bolj pomembno, kam gre človek s svojimi mislimi in zakaj ni prisoten v trenutku.

Če človek živi v trenutku, ni obremenjen s prihodnostjo in ne s preteklostjo, tako lahko boljše misli in ustvarja.

KAJ JE TRENUTEK ?

Vsak človek si gradi svoje sveto svetišče, s katerim bo živel večno. Vanj pa spravlja različno znanje, ki si ga je pridobival z življenjem na Zemlji. Večje, kot bo njegovo svetišče, več znanja oziroma življenja bo nosil takšen človek. Gradnjo takšnega svetišča bom poskušal prevesti v materialni jezik.

Za gradnjo takšnega in povrhu še velikega svetišča, pa potrebujemo zelo veliko KAMNOV.

Kako pa pridobiti kamne?

Kamen za svetišče je življenje v trenutku. Vsakič, ko nam uspe občutiti in živeti trenutek sedanjosti, to pomeni, da živimo v trenutku, je en kamen. Večkrat, ko živimo v trenutku življenja, več kamnov smo si pridelali, s tem pa lahko naredimo večje svetišče. Vsakogar, ki mu je uspelo zgraditi v svoji notranjosti veliko duhovno svetišče, danes imenujemo ČLOVEK, KI IMA VELIKO SRCE.

Vendar bodimo pozorni še naprej in se zavejmo, da pri gradnji konec koncev ni vseeno kakšen kamen uporabljamo. Vsak ima svoje lastnosti.

Kako pa lahko v duhovnem smislu oplemenitimo vsak kamen, ki ga bomo kasneje namenili za gradnjo svojega svetišča?

Vsak trenutek v življenju plemenitimo z mislimi, dejanimi oziroma z življenjem. Ravno tako plemenitimo svoje kamenje, da bodo zidovi našega svetišča trdni kot ‘kamen skala’.

Če človek pripelje samega sebe do stopnje, v katerem začne živeti v trenutku in ta trenutek plemeniti z dobrimi mislimi, potemtakem človek pridobi VERO (Vera je BOŽJA MILOST).

Človek z vero, pa v sebi ustvari duhovno svetišče, ki ga ni moč nikoli več porušiti ali poškodovati.

Upam, da ste me razumeli, kaj pomeni beseda vera. Ko govorim o veri, ljudje pogosto pomislijo na religiozno prepričanje ali da se bo zgodilo nekaj, kar ni niti verjetno, niti mogoče. Vsak otrok, ki doseže svoje zavedanje, je izjemno veren. Saj ljubi življenje, ni obremenjen, nima večjih miselnih vzorcev.

Enostavno živi kot pravi človek in zato vsebuje vero – božjo milost, ki jo ima vse dokler je sposoben živeti v trenutku in z dobrimi mislimi. Vera je notranje vedenje, ki deluje navzven.