Začetek sklopa duhovnih predavanj Molčečega meniha: Spoznajmo novo  komunikacijo vseh čutečih bitij, 1.del.
Občutja so edini Zemeljski jezik, ki je verodostojen za celotno osončje in za vse dimenzije. To je tisto, po kar smo prišli v našo postojanko učenja na planetu Zemlja.

Tridimenzionalni svet se spremeni v večdimenzionalni svet. Samo od tebe oziroma od napredka zavesti, sprejemanja in razumevanja le te,  pa je odvisno, kako daleč in kako globoko vidiš, občutiš ta svet.

Pred nami je nov svet energetskih niti, tunelov, ki nas lahko ukanijo in zasužnjijo. Lahko pa nam ta svet obarva življenje s paleto novih občutkov.

Želim dodati svoj delček k zavesti ljudi, saj to vsekakor pomeni boljši jutri. Jutri bo tako obsijan s svetlobo, ki bo presvetlila najtemnejše  delce našega notranjega sveta.

Prejeto znanje  lahko širite naprej in tako postanete del svetlobnega stvarstva – bratstva. Postali boste   pomoč svetlobi,  osvobojeni sivin, ki vlečejo v drug svet, svet brez barv  (občutij).  Postali boste  svetleča bitja občutij.

Prišel je čas, ko so najbolj zanesljivi le tvoji občutki in ne besede ljudi ali govorica telesa. Danes je čas za komunikacijo, pri kateri ni dvomov, ni skrivnosti in ne igranja ter ustvarjanja neresničnih zgodb.

Vstopiti v svet višjih dimenzij zahteva tudi pogum notranjega jaza, da sprejme svet, v katerem je

najprej videti, da ne potrebujemo Ega. Človek je izpopolnjen le tedaj, ko se DUšA, EGO in TELO sprejmejo v tolikšni meri, da se nadgrajujejo.
Vse to je preprost  recept za osvoboditev in pot k Zvezdnim bitjem.

Brezplačna predstavitev predavanja bo v petek, 13.11. ob 18h. Za predstavitev dobite nadaljnje informacije vsi, ki se prijavite nanj na mail tajca@ekolife.si.

Predavatelj: Avinashi Imperishable
Predstavitev teme o predavanju: 13.11.2021 ob 18h, online
Kdaj: 27. 11. 2020
Kje: online, od 18h do 20.30h
Cena: 25 eur
Prijave: tajca@ekolife.si