V naravi bomo spoznali avro dreves, avro kamnov, ter mnogo bitij, ki nas obkroža. Naučili se bomo, kako se lahko z njimi povezujemo. Spoznali bomo, kako lahko kamni delujejo, kot pretvorniki božanskih energij in človeške zavesti. Skratka dan v naravi nas bo povezal z energetskim poljem Zemlje.