Popotniki so nomadska civilizacija. Tekst v pripravi.