Prva ameriška letalska enota, ki jo sestavljajo Varuhi vesoljskih sil, je opravila osnovno usposabljanje.

Naborniki so imeli poseben učni načrt s poudarkom na “čustveni inteligenci”.

Daleč od Capitol Hilla, se šesta vojaška veja,  počasi razvija v svojo polno obliko z zaposlovanjem in usposabljanjem osebja. Njen cilj je, da do konca leta 2021 doseže 6.500 aktivnih članov .

V ameriški vojašnici je 35 nabornikov opravilo sedem tednov in pol vaj, vključno s prilagojenim učnim načrtom. Varuhi vesoljskih sil so morali opraviti dodatnih 21 ur posebnega treninga s poudarkom na “čustveni inteligenci”. Od visokih voditeljev vesoljskih sil pa so prejeli tudi  informacije o vojaški doktrini.